Scroll Top

Als jij het leven vertelt wat het moet zijn, beperk je het. Als je toelaat dat het je toont wat het wil zijn, zal het deuren openen waarvan je het bestaan niet kende…

Dominique & Quarens

In 1989 sloot ik als Master in de Communicatiewetenschappen mijn studies af aan de KULeuven. Nadien kwam ik terecht in de banksector.  Het overgrote deel van die bankcarrière adviseerde en ondersteunde ik zelfstandigen en KMO’s. Ze zijn mijn gesprekspartners en ik spreek hun taal.

Na 26 jaar realiseerde ik me dat ik mijn missie binnen de setting van het bankwezen nooit zou kunnen waarmaken. Iets “riep” me en wrikte me los… Ik wilde bijleren, geïnspireerd worden, mijn persoonlijke missie en roeping uittekenen, detailleren en inzicht verwerven. Kortom,  ik wilde me ontplooien.  Op mijn 50ste ben ik dan met volle goesting zelfstandige geworden. Zelfstandige met een missie.

Het is mijn levenspad dat ik met nog even veel goesting elke dag verder bewandel.
Ik word dagelijks geïnspireerd door mijn klanten, door opleidingen, door gelijkgestemde zielen, door boeken en mensen die op mijn pad komen.

Die ontdekkingsreis naar mijn persoonlijk missie en de drang om die ook echt neer te zetten, heeft me gebracht tot waar ik nu sta. En de nieuwsgierigheid naar wat nog komt, blijft prikkelen. Hoe kan ik als ondernemer blijven ontwikkelen om mijn missie 100% te manifesteren op deze aardbol? Hoe kan ik anderen blijven inspireren? Hoe zal mijn missie zich verder uitzetten?

Mijn leven is een inspirerende zoektocht naar wie ik ben. Deze website is een verlengstuk en een deel van dat boeiende traject dat ik verder bewandel.

Allicht kan ik jou ook inspireren om je eigen zoektocht aan te vatten of door te zetten… Want samen bereiken we meer.

Dominique Bellens mentor voor ondernemingen

TOOLS & PASSIES

TOOLS & opleidingen
 • Enthousiaste partner van Strategie met Ballen www.strategiemetballen.nl
 • NLP Practitioner
 • Insights Discovery Practitioner
 • Systemisch Coach
 • Consultant en Facilitator van Change Trajecten in organisaties thehouseofchange.be
 • Transformational Presence

In mijn vrije tijd ben ik ook nog gecertifieerd Pilatesdocente bij Pilatesstudio Ilse Vandyck

INSPIRERENDE MENTOREN OP MIJN PAD
MEER DETAILS? Volg Me op LINKEDIN! 
“Je kan de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen”
Missie

Als mentor van zelfstandigen en organisaties help ik de zeilen van het schip naar de juiste koers zetten. Samen ontwikkelen we zowel persoonlijke als zakelijke strategie. Met advies en begeleiding snijdt de boeg van jouw onderneming door woelige wateren en ontstaat zowel aan de menskant als in het zakelijke aspect een integrale verandering en een nieuw gedragen strategisch denk- en doe-patroon. Dat brengt het schip veilig naar de gekozen bestemming. Het stuurwiel van het schip ligt dan in jouw zelf- en doelbewuste handen. Door intensieve strategische communicatie creëren we een gezamenlijke gedrevenheid om vanuit visionair leiderschap en bottom-up meedenken een heldere koers uit te zetten richting een afgelijnde bestemming: de einder waarop de boeg is gericht.  De strategie stuurt het roer aan. Ik ben je kompas op de route.

 • Mentor en kompas : begeleiden en adviseren
 • Strategisch denker – persoonlijk strategie – professionele strategie – organisatiestrategie
 • Focus : veranderen zit én aan de menskant én aan de zakelijke kant : overzicht behouden en koppeling tussen de twee
 • Believer van integrale verandertrajecten bij zelfstandigen en organisaties
 • Visionaire begeleider : koers aanhouden richting de bestemming – kompas voor de toekomst – overzicht houden – handelen vanuit een visie
01
HET BELANG VAN STRATEGIE

Net omdat de complexiteit van een organisatie en de hele omgeving het onmogelijk maken om met zekerheid te zeggen wat morgen zal brengen, is het hebben van een koers onontbeerlijk.

De strategie van de organisatie bepaalt die koers. Een goed uitgewerkt missie en visie zijn de must have van elke organisatie, hoe klein of groot ook.

Een strategie maken, gebeurt in co-creatie met de zelfstandige of met het leiderschap van de organisatie.

02
De Zachte kant en de harde kant van de organisatie

De missie en visie bepalen de bestemming. Ze krijgen vorm aan de harde kant van de organisatie : de macro-, en microstructuur, de processen en de systemen.

Echter : missie en visie blijven holle woorden als ze niet tot leven komen bij de mensen in de organisatie, wat ik de zachte kant noem. Beide componenten van de organisatie moeten samen ten dienste staan van de strategie.

03
Het belang van visionair leiderschap en communicatie
Onze wereld, samenleving en organisaties hebben nood aan visionaire leiders. Visionaire leiders zijn leiders die organisaties en samenlevingen sturen op VISIE. Dat is iets heel anders dan sturen op operationele taken en processen. Het hébben van visionaire leiders is echter niet voldoende om de complexiteit van onze samenleving en organisaties en hun omgevingen te tackelen. Die visionaire leiders worden ook geacht hun visie, de waarden, de bestemming  te communicerenHet is namelijk belangrijk mensen mee te krijgen in de visie. Want alleen bereik je niet veel. Samen bereik je meer.
INZICHT
meer te weten komen over
de complexiteit van uw zaak?