Scroll Top

organisaties

For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.
– Mencken

Mentor voor organisaties

1/ Workshop : Strategie als rode draad in de organisatie

Organisaties zijn complex. De omgeving is complex. Mensen en teams zijn complex. Vraagstukken worden dan ook meer en meer complex. Snelle, oppervlakkige antwoorden volstaan niet meer.

Elke organisatie, in welke markt dan ook, profit of non-profit, heeft nood aan een duidelijke bestemming en een heldere route.  Nood aan een strategie dus.

De methode ‘Strategie met ballen’ is een universele methode met een eenvoud, kracht en consistentie die het mogelijk maakt de methode voor bijna alle vraagstukken in te zetten. Strategieën die met de methode gemaakt zijn kunnen worden gekoppeld en genest. Deze strategieën kan je naast elkaar leggen, stapelen en in elkaar stoppen.

De methode maakt een totale ‘alignement’ van een vraagstuk mogelijk. Het in lijn brengen – het in verband brengen – van alle delen van een geheel. Zodat alles dezelfde richting heeft. Richting een duidelijke bestemming, volgens een heldere route.

‘Strategie met ballen’ heeft als doel om keuzes en alternatieven zichtbaar te maken in (complexe) vraagstukken.

Doe jij mee?
€149
DO. 17 september ’20
19 – 22u
Locatie: Herentals
Doe jij mee?
€149
DI. 6 oktober ’20
14 – 17u
Locatie: Herentals
2/ Begeleiden van organisaties met max 50 medewerkers.

Vanuit mijn eigen ervaring en kennis adviseer en begeleid ik organisaties die zich het doel stellen GEZONDE organisaties te worden. Ik challenge de status quo, hanteer een 360°visie, breng helderheid in de complexiteit van de organisatie, haar markt en haar teams en werk bij voorkeur co-creatief met het leiderschapsteam zonder daarbij de strategische bestemming van de organisatie uit het oog te verliezen.

Klinkt ingewikkeld? Het is niet zozeer ingewikkeld, wel complex.
Elke organisatie, hoe klein of groot ook, is een complexe entiteit. Oorzaken en gevolgen zijn niet altijd duidelijk. Een bepaalde aanpak of een bepaalde beslissing leidt niet altijd tot de vereiste uitkomsten.

Organisaties werken in complexe omgevingen: de markt en de economie zijn niet meer transparant. Klanten, medewerkers, leiders zijn geen robots, maar MENSEN. Mensen zijn nu eenmaal complexe wezens.
 Leiding geven aan een dergelijke complexiteit is best een moeilijke taak.

Ik begeleid en adviseer zodat je vanuit alle rust navigeert in deze complexiteit. Ik  behoud een 360° visie, aligneer alle delen van de organisatie aan de missie en visie en maak gebruik van de sterkte van mensen en teams om de missie vorm te geven.